Preferencat tuaja pėr faqėn tonė: Bej si faqe startuese Dervina.com Vendos si Faqe Startuese Vendos si faqe favorite Dervina.com Bėj faqe Favorite

 DRITARJA ISLAME - Kuizi Islamik mundesuar nga Ehli Sunnet               FALJA E NAMAZIT

 
  Tab-View Sample

 
1. Fatiha 7 1 | Kliko mbi Foton pėr ndėgjim
2. Al-Bakara 286 2 | Kliko mbi Foton pėr ndėgjim
3. Ali-Imran 202 3 | Kliko mbi Foton pėr ndėgjim
4. Nisa 174 4 | Kliko mbi Foton pėr ndėgjim
5. Maide 120 5 | Kliko mbi Foton pėr ndėgjim
6. En'am 165 6 | Kliko mbi Foton pėr ndėgjim
7. A'raf 206 7 | Kliko mbi Foton pėr ndėgjim
8. Enfal 75 8 | Kliko mbi Foton pėr ndėgjim
9. Tewbe 129 9 | Kliko mbi Foton pėr ndėgjim
10. Junus 40 10 | Kliko mbi Foton pėr ndėgjim
11. Hud 4 11 | Kliko mbi Foton pėr ndėgjim
12. Jusuf 2 12 | Kliko mbi Foton pėr ndėgjim
13. Rra'd 2 13 | Kliko mbi Foton pėr ndėgjim
14. Ibrahim 2 14 | Kliko mbi Foton pėr ndėgjim
15. Hixhr 2 15 | Kliko mbi Foton pėr ndėgjim
16. Nahl 2 16 | Kliko mbi Foton pėr ndėgjim
17. Isra 2 17 | Kliko mbi Foton pėr ndėgjim
18. Kehf 2 18 | Kliko mbi Foton pėr ndėgjim
19. Merjem 2 19 | Kliko mbi Foton pėr ndėgjim
20. Ta Ha 2 20 | Kliko mbi Foton pėr ndėgjim
21. Enbija 2 21 | Kliko mbi Foton pėr ndėgjim
22. Haxhxh 2 22 | Kliko mbi Foton pėr ndėgjim
23. Mu'minun 2 23 | Kliko mbi Foton pėr ndėgjim
24. Nur 2 24 | Kliko mbi Foton pėr ndėgjim
25. Furkan 2 25 | Kliko mbi Foton pėr ndėgjim
26. Shu'ara 2 26 | Kliko mbi Foton pėr ndėgjim
27. Neml 2 27 | Kliko mbi Foton pėr ndėgjim
28. Kasas 2 28 | Kliko mbi Foton pėr ndėgjim
29. Ankebut 2 29 | Kliko mbi Foton pėr ndėgjim
30. Rum 2 30 | Kliko mbi Foton pėr ndėgjim
31. Lukman 2 31 | Kliko mbi Foton pėr ndėgjim
32. Sexhde 2 32 | Kliko mbi Foton pėr ndėgjim
33. Ahzab 2 33 | Kliko mbi Foton pėr ndėgjim
34. Sebe' 2 34 | Kliko mbi Foton pėr ndėgjim
35. Fatir 2 35 | Kliko mbi Foton pėr ndėgjim
36. Ja Sin 2 36 | Kliko mbi Foton pėr ndėgjim
37. Saffat 2 37 | Kliko mbi Foton pėr ndėgjim
38. Sad 2 38 | Kliko mbi Foton pėr ndėgjim
39. Zumer 2 39 | Kliko mbi Foton pėr ndėgjim
40. Gafir 2 40 | Kliko mbi Foton pėr ndėgjim
41. Fussilet 2 41 | Kliko mbi Foton pėr ndėgjim
42. Shura 2 42 | Kliko mbi Foton pėr ndėgjim
43. Zuhruf 2 43 | Kliko mbi Foton pėr ndėgjim
44. Duhan 2 44 | Kliko mbi Foton pėr ndėgjim
45. Xhathije 2 45 | Kliko mbi Foton pėr ndėgjim
46. Ahkaf 2 46 | Kliko mbi Foton pėr ndėgjim
47. Muhammed 2 47 | Kliko mbi Foton pėr ndėgjim
48. Fet'h 2 48 | Kliko mbi Foton pėr ndėgjim
49. Huxhurat 2 49 | Kliko mbi Foton pėr ndėgjim
50. Kaf 2 50 | Kliko mbi Foton pėr ndėgjim
51. Dharijat 2 51 | Kliko mbi Foton pėr ndėgjim
52. Tur 2 52 | Kliko mbi Foton pėr ndėgjim
53. Nexhm 2 53 | Kliko mbi Foton pėr ndėgjim
54. Kamer 2 54 | Kliko mbi Foton pėr ndėgjim
55. Rahman 2 55 | Kliko mbi Foton pėr ndėgjim
56. Wakia 2 56 | Kliko mbi Foton pėr ndėgjim
57. Hadid 2 57 | Kliko mbi Foton pėr ndėgjim
58. Muxhadele 2 58 | Kliko mbi Foton pėr ndėgjim
59. Hashr 2 59 | Kliko mbi Foton pėr ndėgjim
60. Mumtehinet 3 60 | Kliko mbi Foton pėr ndėgjim
61. Saff 2 61 | Kliko mbi Foton pėr ndėgjim
62. Xhum'a 2 62 | Kliko mbi Foton pėr ndėgjim
63. Munafikun 2 63 | Kliko mbi Foton pėr ndėgjim
64. Tegabun 2 64 | Kliko mbi Foton pėr ndėgjim
65. Talak 2 65 | Kliko mbi Foton pėr ndėgjim
66. Tahrim 2 66 | Kliko mbi Foton pėr ndėgjim
67. Mulk 2 67 | Kliko mbi Foton pėr ndėgjim
68. Kalem 2 68 | Kliko mbi Foton pėr ndėgjim
69. Hakka 2 69 | Kliko mbi Foton pėr ndėgjim
70. Me'arixh 2 70 | Kliko mbi Foton pėr ndėgjim
71. Nuh 2 71 | Kliko mbi Foton pėr ndėgjim
72. Xhinn 2 72 | Kliko mbi Foton pėr ndėgjim
73. Muzemmil 2 73 | Kliko mbi Foton pėr ndėgjim
74. Mudeththir 2 74 | Kliko mbi Foton pėr ndėgjim
75. Kijame 2 75 | Kliko mbi Foton pėr ndėgjim
76. Insan 2 76 | Kliko mbi Foton pėr ndėgjim
77. Murselat 2 77 | Kliko mbi Foton pėr ndėgjim
78. Nebe' 2 78 | Kliko mbi Foton pėr ndėgjim
79. Nazi'at 2 79 | Kliko mbi Foton pėr ndėgjim
80. Abese 2 80 | Kliko mbi Foton pėr ndėgjim
81. Tekwir 2 81 | Kliko mbi Foton pėr ndėgjim
82. Infitar 2 82 | Kliko mbi Foton pėr ndėgjim
83. Mutaffifin 2 83 | Kliko mbi Foton pėr ndėgjim
84. Inshikak 2 84 | Kliko mbi Foton pėr ndėgjim
85. Buruxh 2 85 | Kliko mbi Foton pėr ndėgjim
86. Tarik 2 86 | Kliko mbi Foton pėr ndėgjim
87. A'la 2 87 | Kliko mbi Foton pėr ndėgjim
88. Gashije 2 88 | Kliko mbi Foton pėr ndėgjim
89. Fexhr 2 89 | Kliko mbi Foton pėr ndėgjim
90. Beled 2 90 | Kliko mbi Foton pėr ndėgjim
91. Shems 2 91 | Kliko mbi Foton pėr ndėgjim
92. Lejl 2 92 | Kliko mbi Foton pėr ndėgjim
93. Duha 2 93 | Kliko mbi Foton pėr ndėgjim
94. Inshirah 2 94 | Kliko mbi Foton pėr ndėgjim
95. Tin 2 95 | Kliko mbi Foton pėr ndėgjim
96. Alek 2 96 | Kliko mbi Foton pėr ndėgjim
97. Kadr 5 97 | Kliko mbi Foton pėr ndėgjim
98. Bejjine 2 98 | Kliko mbi Foton pėr ndėgjim
99. Zilzal 2 99 | Kliko mbi Foton pėr ndėgjim
100. Adijat 2 100 | Kliko mbi Foton pėr ndėgjim
101. Kari'a 2 101 | Kliko mbi Foton pėr ndėgjim
102. Tekathur 2 102 | Kliko mbi Foton pėr ndėgjim
103. Asr 3 103 | Kliko mbi Foton pėr ndėgjim
104. Humeze 2 104 | Kliko mbi Foton pėr ndėgjim
105. Fil 2 105 | Kliko mbi Foton pėr ndėgjim
106. Kurejsh 4 106 | Kliko mbi Foton pėr ndėgjim
107. Maun 2 107 | Kliko mbi Foton pėr ndėgjim
108. Kewther 3 108 | Kliko mbi Foton pėr ndėgjim
109. Kafirun 2 109 | Kliko mbi Foton pėr ndėgjim
110. Nasr 3 110 | Kliko mbi Foton pėr ndėgjim
111. Mesed 2 111 | Kliko mbi Foton pėr ndėgjim
112. Ihlas 2 112 | Kliko mbi Foton pėr ndėgjim
113. Felek 2 113 | Kliko mbi Foton pėr ndėgjim
114. Nas 2 114 |
 

Denycomputers.com
Copyright © 2002-2007 Denycomputers.com. All Rights Reserved.           Webstats4U - Free web site statistics

Designed By Denycomputers.com

1